PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Điều kiện để cấp giấy nghỉ ốm trên 14 ngàytwoo9436@gmail.com
27-06-2017, 10:06
Kính gửi : Bảo Hiểm Xã Hội Tp HCM.
Công ty chúng tôi có 01 lao động bị bệnh Thalasseia
Theo thông tư 46/2016 của Bộ y tế.
Thì bệnh này thuộc danh mục bệnh dài ngày.
Tuy nhiên khi đi điều trị tại Bệnh viện huyết học - truyền máu thì Bác sĩ chỉ cho người lao động nghỉ tối đa 10 ngày.
Trong khi đó tháng 5 & tháng 6/2017 người lao động của chúng tôi không thể đi làm được một ngày nào.
Việc cấp giấy này gây khó khăn cho chúng tôi vì không thể báo giảm người lao động mà người lao động không đi làm thì không có tiền đóng BHXH, BHYT.
Vậy cho tôi được hỏi thủ tục và điều kiện để cấp giấy nghỉ ốm trên 14 ngày để chúng tôi kiến nghị với bệnh viện.
Chúng tôi chân thành cảm ơn !

phuongtt
19-07-2017, 10:59
- Căn cứ theo quy định tại mục 1 điều 23 Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 thì Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Thông tư này;
b) Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
c) Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Vậy, đối với trường hợp người lao động bị ốm phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Truyền Máu – Huyết học thì BV sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn của Bộ Y tế để quyết định về thời gian cho người bệnh nghỉ việc để điều trị bệnh dài ngày.