PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ BHXHduchuy
29-06-2017, 10:49
Xin Chào, Tôi muốn nhờ tra cứu giúp tôi số sổ BHXH của tôi và thời gian đóng BHXH.
Họ và tên: Trịnh Đức Huy
Ngày sinh: 25/10/1993
Số CMND: 079093000248
Số CMND cũ: 024835530
Tel: 01205841456
Đơn vị đóng BH: Công ty Designveloper
Xin vui lòng gửi qua email ratakizumi@gmail.com. Xin cảm ơn

quan1
04-07-2017, 11:00
Xin Chào, Tôi muốn nhờ tra cứu giúp tôi số sổ BHXH của tôi và thời gian đóng BHXH.
Họ và tên: Trịnh Đức Huy
Ngày sinh: 25/10/1993
Số CMND: 079093000248
Số CMND cũ: 024835530
Tel: 01205841456
Đơn vị đóng BH: Công ty Designveloper
Xin vui lòng gửi qua email ratakizumi@gmail.com. Xin cảm ơn

Căn cứ số thẻ căn cước bạn cung cấp, cơ quan BHXH Q1 thông báo số sổ BHXH của NLĐ Trịnh Đức Huy là 7916287099
Thời gian đóng: từ 08/2016 đến 04/2017, tại Công ty CP Công nghệ và ứng dụng DSV
Trân trọng./.