PDA

View Full Version : chế độ trợ cấp BH khi chết do tai nạn lao độngchau.kafuna@gmail.com
30-06-2017, 13:27
Chào anh /chị
Anh/Chị cho em hỏi, chồng em vừa mất do tai nạn lao động, em muốn hỏi em sẽ được trợ cấp những khoản nào từ cơ quan BH và cách tính như thế nào ạ?
Em cảm ơn anh/chị

quan2
13-07-2017, 15:23
Chào chị,
- Theo điều 51, Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Luật BHXH: Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở
- hưởng trợ cấp mai táng: Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở. Ngoài ra thân nhân được xét hưởng tuất hàng tháng hoặc tuất 1 lần.
BHXH Q2 thông tin cho chị được biết. Cảm ơn.