PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Nhờ tra cứu số sổ bhxhTuyen truong
07-07-2017, 07:01
Xin Chào, Tôi muốn nhờ tra cứu giúp tôi số sổ BHXH của tôi và thời gian đóng BHXH.
Họ và tên: Trương Thị Cát Tuyến
Ngày sinh: 16/10/1982
Số CMND: 025138998
Số CMND cũ: 225209336
Tel: 0946076787
Đơn vị đóng BH: Công ty Khang Thông
Xin vui lòng gửi qua email chantam4582@gmail.com (ratakizumi@gmail.com). Xin cảm ơn

quan1
07-07-2017, 15:10
Xin Chào, Tôi muốn nhờ tra cứu giúp tôi số sổ BHXH của tôi và thời gian đóng BHXH.
Họ và tên: Trương Thị Cát Tuyến
Ngày sinh: 16/10/1982
Số CMND: 025138998
Số CMND cũ: 225209336
Tel: 0946076787
Đơn vị đóng BH: Công ty Khang Thông
Xin vui lòng gửi qua email chantam4582@gmail.com (ratakizumi@gmail.com). Xin cảm ơn

BHXH Quận 1 kính chào anh/chị
Căn cứ số CMND anh/chị cung cấp, BHXH Quận 1 thông báo số sổ BHXH của anh/chị là:7909303976. Quá trình tham gia tại BHXH Quận 1:
-Từ 03/2009 - 10/2012 tham gia tại đơn vị TA3905A - Công ty CP tập đoàn Khang Thông
- Từ 12/2012 - 01/2013 tham gia tại đơn vị TA3905A - Công ty CP tập đoàn Khang Thông