PDA

View Full Version : Thẻ BHYTtâm nhân đức
04-07-2017, 11:47
Chào BHXH

Công ty e có 1 trường hợp, nghỉ thai sản mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (vì mới tham gia BHXH từ T4/2017, nghỉ sinh con trong T6/2017), vậy khi e báo giảm phải ghi như thế nào (báo giảm thai sản hay là nghỉ không lương), e mới gia hạn thẻ BHYT cho người lao động từ T7/2017 -> T12/2017, vậy người lao động này có được hưởng chế độ BHYT không, và e phải báo giảm làm sao để không phát sinh BHYT của người lao động này.
Vì e chưa gặp trường hợp này nên lúc đầu e đã báo giảm nghỉ thai sản ngày 13/06/2017 vậy người lao đông có bị phát sinh BHYT trong T6 không. Xin cơ quan BHXH hãy hướng dẫn giúp e. Em cám ơn nhiều

thinc
10-07-2017, 15:00
BHXH Thành phố xin chào bạn!

Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH." Và Điểm 6 Điều 42 quy định "Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động;"<strike></strike>
Thực hiện theo quy định trên, trường hợp người lao động không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, nếu số ngày không làm việc hoặc không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì không thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT liên tục và được khám chữa bệnh, người lao động có thể đề nghị đóng bổ sung giá trị thẻ BHYT trong thời gian nghỉ hoặc tham gia BHYT hộ gia đình.​

BHXH Thành phố trả lời để bạn biết và thực hiện.