PDA

View Full Version : Chế độ nghỉ trông con ốmthuyluonghoibhxh062016
23-06-2016, 10:24
Kính gửi BHXH TP.Hồ Chí Minh

Trong năm nay, tôi đã hưởng hết chế độ khi con ốm (con dưới 3 tuổi), tuy nhiên con tôi vẫn còn ốm trong năm thì cha cháu sẽ được hưởng chế độ con ốm giống như mẹ (có cùng tham gia BHXH), đến đây thì tôi hiểu nhưng chổ tôi không hiểu là " nếu Cha hưởng chế độ ốm đau thì người cha phải đưa con đi khám bệnh, nhận mẫu C65-HD2 từ Bác Sĩ (mang tên Cha cháu), rồi cha phải nghỉ làm ở Cơ quan ở nhà chăm sóc con (mà không phải mẹ) thì mới được hưởng chế độ con ốm hay là Cha cháu vẫn đi làm bình thường, mẹ nghỉ ở nhà chăm con và nhận C65-HD2 mang tên cha cháu và số thẻ BHYT

Kính mong BHXH TP. Hồ Chí Minh giải thích cho tôi hiểu để tôi thực hiện theo đúng chế độ và quyền lợi của người lao động.
Trân trọng
Thúy

thuy@caily.com.vn

cdbhxh
24-06-2016, 08:49
Trợ cấp ốm đau là loại trợ cấp trả thay lương cho những ngày người lao động tạm thời nghỉ việc do trông con ốm. Như vậy, nếu chị đã nghỉ hết thời hạn trông con ốm trong 1 năm mà con vẫn ốm thì cha cháu nếu nghỉ trông con ốm thì sẽ được trợ cấp ốm đau. Nếu chồng chị không nghỉ trông con ốm thì không có trợ cấp ốm đau.

Do giấy C65-HD thường ghi tên mẹ trong khi duyệt chế độ nghỉ trông con ốm cho cha nên khó xác định được thông tin đứa bé là con của lao động nam. Trường hợp này khi nộp hồ sơ thì chồng chị cần bổ sung thêm bản photo khai sinh của con (có cả tên cha và mẹ) ./.