PDA

View Full Version : Loại Bệnh dài ngày từ có từ trước khi cách tính chia 24 ngày có hiệu lựcphuongnguyen
23-06-2016, 11:26
Công ty tôi được biết là nếu nhân viên bị bệnh thuộc danh mục dài ngày, và bệnh này đã từng được BHXH duyệt chế độ ốm trước khi luật quy định chia 24 ngày thì phải áp dụng luật cũ chia 26 ngày dù ngày nghỉ là trong năm 2016. Chỉ bệnh thuộc danh mục dài ngày và bắt đầu bị bệnh từ khi áp dụng luật mới thì chia 24 ngày.
Xin cho hỏi điều này có đúng không ạ? Và được quy định trong văn bản nào? Xin hướng dẫn rõ để công ty có căn cứ trả lời người lao động.
Chân thành cảm ơn!

cdbhxh
24-06-2016, 08:36
Theo điều 22 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2015 quy định Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày trước ngày 01 tháng 01 năm 2016:

Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành đang hưởng chế độ ốm đau trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 vẫn đang hưởng trợ cấp ốm đau thì được tiếp tục thực hiện chế độ ốm đau theo các quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Như vậy, nếu NLĐ đang điều trị bệnh dài ngày trước năm 2016 và tiếp tục điều trị sau năm 2016 thì cách tích trợ cấp ốm đau thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2006./.