PDA

View Full Version : Tháng nghỉ việc có được hưởng ốm đau khôngBANMAIXANH
14-07-2017, 08:42
BQT cho tôi hỏi: Hiện tại công ty có 1 NLĐ có QĐ nghỉ việc từ ngày 10/6/2017 (6/2017 công ty báo giảm GH) nhưng đầu tháng 6/2017 NLĐ có đi khám và nộp giấy GCN2 bệnh viện cấp nghỉ 2 ngày. Vậy NLĐ có được giải quyết 2 ngày nghỉ ốm này không? Nếu được thì công ty có phải nộp QĐ nghỉ việc kèm theo 601 không? Vì lúc NLĐ đi khám thì vẫn còn phát sinh quan hệ lđ với công ty.
Tôi xin cảm ơn BQT.

phuongtt
10-08-2017, 11:23
Trường hợp này nếu người lao động có phát sinh chứng từ đề nghị nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trước ngày 10/6/2017 thì được giải quyết chế độ ốm đau, đơn vị bạn đề nghị giải quyết chế độ ốm đau gửi kèm bản photo quyết định nghỉ việc vào hồ sơ.