PDA

View Full Version : QUá trình tham gia BHXHLÊ THỊ HƯƠNG DIỆP
17-07-2017, 12:05
QUá trình tham gia BHXH cũng như mức lương tham gia của Lê Thị Hương Diệp
SN: 10/1/1982
Số sổ: 7915090144
Cmnd: 194196376


lylystar1805@gmail.com (lylystar1805@gmail.com)

quan1
18-07-2017, 13:40
Quá trình tham gia của bạn theo số cmnd bạn cung cấp (số sổ 7915090144) tại BHXH Quận 1 như sau:
- Từ 03/2015 - 10/2015 tham gia tại Cty TM SX XNK Hương liệu Pháp; chức danh : Giám đốc; mức lương: 10.000.000
- Từ 11/2015 - 06/2016 : Nghỉ không lương
BHXH Quận 1 trân trọng thông tin đến bạn./.