PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Nghỉ BHXHtrungmt_benefit
18-07-2017, 10:59
Xin chào admin,
Công ty tôi có trường hợp lao động nam đề nghị nghỉ hưởng chế độ thai sản 4 ngày, nhưng bộ phận nhân sự làm hồ sơ giải quyết nghỉ 5 ngày.
BHXH đã giải quyết hưởng 5 ngày.
Lao động này hưởng 2 đầu lương (BHXH & lương công ty trả) là không đúng luật định.
Vậy, đơn vị này cần làm thủ tục gì để hoàn trả cho BHXH 1 ngày lao động nam này không nghỉ để phù hợp với pháp luật.
Cảm ơn.

phuongtt
10-08-2017, 11:30
Đề nghị đơn vị bạn liên hệ với cán bộ xét duyệt chế độ của BHXH nơi đơn vị đóng BHXH và giải quyết chế độ để hoàn trả tiền 1 ngày hưởng trùng (căn cứ đề nghị của đơn vị, cơ quan BHXH đã xét duyệt chế độ sẽ ra quyết định thu hồi số tiền hưởng trùng về quỹ BHXH theo định).