PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Về việc thực hiện thủ tục hưởng chế độ ốm đaunemo1810
19-07-2017, 15:44
Kính gửi BHXH thành phố Hồ Chí Minh, liên quan tới chế độ ốm đau của người lao động thì theo quy định để được hưởng trợ cấp BHXH thì người lao động phải thực sự nghỉ việc không lương trong thời gian đó. Tuy nhiên theo chế độ đãi ngộ của công ty thì:

(i) Trường hợp người lao động thực hiện được thủ tục hưởng chế độ ốm đau thì số tiền chênh lệch hàng tháng so với thu nhập của nhân viên sẽ được công ty trả bù thêm;
(ii) Trường hợp người lao động không thực hiện được thủ tục hưởng chế độ ốm đau thì công ty vẫn trả lương cho những ngày (với điều kiện là có xác nhận theo quy định của bệnh việc về việc ốm đau và phải nghỉ làm);
(iii) trường hợp người lao động nghỉ thai sản thì trong những tháng nghỉ công ty vẫn thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng cho nhân viên trong giai đoạn nghỉ thai sản;
(iv) Đối với một số lao động giữ chức danh chủ chốt trong công ty thì trường hợp NLĐ nghỉ ốm vẫn được nhận lương cho ngày đó và những ngày nghỉ này cũng không bị tính là nghỉ phép hàng năm.

Vậy những trường hợp nêu trên của chúng tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định hay không.

Chúng tôi chân thành cảm ơn

phuongtt
10-08-2017, 13:53
Luật BHXH 2014 có quy định "Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội".

Vậy những ngày người lao động phải nghỉ việc do bị ốm đau, thai sản mà được đơn vị sử dụng lao động thanh toán hoặc chi trả tiền lương đầy đủ thì không được thanh toán các chế độ này với cơ quan BHXH.