PDA

View Full Version : Chế độ nghỉ BHXH khi con ốmhanhchinhtochuc
20-07-2017, 14:44
Mục tin mới trên trang web của BHXH TPHCM ngày 18/7/2017 có trả lời cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì khi con ốm đau, chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ hưởng chế độ BHXH để chăm sóc con. Theo điều 5 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau. Cho hỏi vậy trường hợp nào đúng, xin cảm ơn.

phuongtt
10-08-2017, 14:47
Nội dung theo điều 5 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau, là quy định đúng.