PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Nội dung chữ ký trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXHptthanh
21-07-2017, 14:29
Dạ em chào anh/chị BQT,
Em có 1 thắc mắc là nhiều công nhân bên em đi khám tại cùng 1 phòng khám đa khoa về cung cấp giấy GCN2 nghỉ hưởng ốm đau đều là cùng 1 chữ ký, họ & tên của 1 bác sỹ ký vào cả 2 phần nội dung là phần Y, bác sỹ KCB và phần Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ. Trong khi tất cả những giấy GCN2 đi khám tại những chỗ khác thì là 2 chữ ký, họ & tên của 2 bác sỹ khác nhau ký vào 2 phần nội dung.
Vậy những chứng từ GCN2 đều là cùng 1 chữ ký, họ & tên của 1 bác sỹ ký vào cả 2 phần nội dung như vậy có đủ điều kiện để nộp hồ sơ hưởng chế độ không ạ?
Em xin cám ơn.

phuongtt
10-08-2017, 14:44
Đối với Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) mớitừ ngày 1/1/2017 thì: Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái(chữ ký có đóng dấu) mẫu GCN và chữ ký Y, bácsỹ KCB phía dước bên phải mẫu GCN không được cùng1 chữ ký của y, bác sỹ. <o:p></o:p>Y, bác sỹ khám chữa bệnh chỉ ký và ghi rõ họ tên; còn ngườixác nhận chữ ký phải là cấp trên phụ trách các y, bác sỹ được phân công khámchữa bệnh và ký trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Vậy, nếu chứng từ không đúng quy định như trên thì không đủ điều kiện để thanh toán các chế độ trợ cấp BHXH.<o:p></o:p>