PDA

View Full Version : Tra cứu sổ BHXHdiemmy_187
24-06-2016, 09:58
Kính nhờ cơ quan BHXH tra cứu dùm số sổ BHXH của NLĐ tên Nguyễn Thị Kiều, số CMND 371355319.
Do đơn vị tăng mới lao động vào tháng 5/2016, khi nhập vào phần mềm iBHXH thì báo là người này có 2 sổ BHXH, nhưng hỏi NLĐ thì người này nói chỉ có 1 sổ và đã làm mất lâu rồi.
Vậy nhờ cơ quan BHXH tra cứu số sổ BHXH của người này có tất cả bao nhiêu sổ và đã được chốt sổ hoặc lãnh trợ cấp 1 lần hay chưa để đơn vị làm hồ sơ cấp sổ cho NLĐ.
Xin chân thành cám ơn.

quanlythu
24-06-2016, 10:05
Bải hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

Qua tra cứu dữ liệu số CMND thì người lao động có 3 sổ BHXH:
- 7913331679
- 7909272786
- 7910259577

Người lao động cần cung cấp các sổ BHXH này để lập thủ tục gộp sổ về một số sổ BHXH duy nhất.
Trường hợp người lao động đã nhận trợ cấp 1 lần hoặc không phải sổ của người lao động thì có đơn đề nghị ghi rõ nội dung gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia để lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ 304.

diemmy_187
27-06-2016, 10:22
Bải hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

Qua tra cứu dữ liệu số CMND thì người lao động có 3 sổ BHXH:
- 7913331679
- 7909272786
- 7910259577

Người lao động cần cung cấp các sổ BHXH này để lập thủ tục gộp sổ về một số sổ BHXH duy nhất.
Trường hợp người lao động đã nhận trợ cấp 1 lần hoặc không phải sổ của người lao động thì có đơn đề nghị ghi rõ nội dung gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia để lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ 304.

Nhờ cơ quan BHXH cung cấp thêm thông tin quá trình đóng BHXH của người lao động này tại các đơn vị trước đó giúp để đơn vị mới thuận tiện làm hồ sơ cấp lại sổ, do người lao động này đã làm mất tất cả các sổ BHXH trên. Xin chân thành cám ơn.

quanlythu
27-06-2016, 11:46
Xin lỗi vì không thể cung cấp cho bạn được. Chúng tôi chỉ cung cấp cho trực tiếp người lao động có yêu cầu.