PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] V/v Cách tính tiền nộp BHXH đối với lao động làm việc chưa đến 14 ngàyĐẶNG THỊ BẢO VÂN
22-07-2017, 12:46
Gửi BHXH,
Hiện tại bên mình có 1 nhân viên xin thôi việc từ ngày 13/08/2017,
- Vậy cho mình hỏi thời điểm mình gửi hồ sơ báo giảm vào lúc nào là đúng?
- Tháng báo giảm là tháng nào?
- Tiền BHXH mình phải nộp là bao nhiêu?

Cảm ơn quý BHXH,

thinc
25-07-2017, 09:34
BHXH Thành phố xin chào bạn!

Căn cứ Khoản 4 Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Như vậy, trường hợp người lao động nghỉ việc ngày 13/8/2017 thì đơn vị lập hồ sơ báo giảm thu BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 08/2017, nộp từ ngày 21/7/2017 đến trước ngày 01/8/2017. Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ giảm từ ngày 01/8/2017 trở đi thì phải đóng tiền BHYT theo công văn 2533/BHXH-QLT.

BHXH Thành phố trả lời để bạn biết và thực hiện.