PDA

View Full Version : Tra cứu số Sổ BHXHngoc.hang
24-06-2016, 14:06
Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Ngày sinh: 12/01/1989 , số CMND: 024213978. Nhờ BHXH tra giúp tôi số sổ BHXH.
Cảm ơn!

quanlythu
27-06-2016, 11:33
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

Qua tra cứu dữ liệu quản lý tại thành phố thì số CMND của bạn không có số sổ BHXH, bạn cần yêu cầu đơn vị nơi đang làm việc được cung cấp số sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.