PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Giấy ra việnqueanh
27-07-2017, 16:17
Giấy ra viện ghi
vào viện : 19/7/2017
ra viện: 25/7/2017
chẩn đoán: Phẫu thuật cắt TCHT+PP(P) để lại BT(T)
ghi chú: Nghỉ công tác 10ngày

Giấy ra viện ghi như vậy có đủ điều kiện để nghỉ thêm 10ngày hưởng lương theo chế độ nghỉ ốm hay phải ghi rõ nghỉ 10ngày tính từ ngày nào thế vậy mọi ngời

phuongtt
10-08-2017, 14:37
Giấy ra viện ghi
vào viện : 19/7/2017
ra viện: 25/7/2017
chẩn đoán: Phẫu thuật cắt TCHT+PP(P) để lại BT(T)
ghi chú: Nghỉ công tác 10ngày

Người lao động vẫn đủ điều kiện để nghỉ thêm 10 ngày hưởng chế ốm đau kể từ ngày 26/7/2017 trở đi (trừ ngày nghỉ hàng tuần).