PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hỏi về thu BHYTtrucmt
01-08-2017, 08:59
Chào anh /chị,
Anh/chị vui lòng cho em hỏi, Em làm thủ tục báo giảm cho người lao động là ngày 01/08/2017 vậy em có phải đóng tiền BHYT tháng 8 cho người lao động không?

maipt
09-08-2017, 11:27
Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 có hiệu lực ngày 01/07/2017 thì trường hợp người lao động nghỉ việc đơn vị phải có trách nhiệm báo giảm kịp thời cho người lao động. Trường hợp đơn vị báo giảm chậm thì phải đóng tiền BHYT của tháng báo giảm chậm. Như vậy ngày 01/08/2017 mới báo giảm nghỉ việc tháng 8/2017 thì phải đóng tiền BHYT tháng 8 và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/8/2017