PDA

View Full Version : Hỏi về thông báo kết quả đóng BHXHhongduyennobi
08-08-2017, 09:12
Chào cơ quan BHXH quận Bình Thạnh.
Mã đơn vị của công ty e là TL5410L. e đã báo giảm 14 nhân viên nghỉ việc vào tháng 06 theo số hồ sơ 3483931 nộp ngày 13/7. Nhưng sao trong Thông báo kết quả đóng BH tháng 6 vẫn chưa báo giảm 14 nhân viên trên. Mong cơ quan BHXH kiểm tra lại giùm e.
Xin cảm ơn.

annbd_bt
26-08-2017, 15:56
Chào cơ quan BHXH quận Bình Thạnh.
Mã đơn vị của công ty e là TL5410L. e đã báo giảm 14 nhân viên nghỉ việc vào tháng 06 theo số hồ sơ 3483931 nộp ngày 13/7. Nhưng sao trong Thông báo kết quả đóng BH tháng 6 vẫn chưa báo giảm 14 nhân viên trên. Mong cơ quan BHXH kiểm tra lại giùm e.
Xin cảm ơn.

Bảo hiểm xã hội Bình Thạnh kính chào Anh/Chị,
Thông báo kết quả đóng BH tháng 6 là chốt số liệu đến ngày 21/6. Đơn vị báo giảm 14 nhân viên nghỉ việc vào tháng 06 theo số hồ sơ 3483931 nộp ngày 13/7, vì vậy, Thông báo kết quả đóng BH tháng 6 không cập nhật thông tin báo giảm 14 nhân viên.
Trân trọng.
<!--[endif]-->