PDA

View Full Version : Có được hưởng chế độ ốm đau khi người sử dụng lao động đã trả nguyên lươngdinhquoc
27-06-2016, 09:46
Xin cho hỏi: Người lao động trong tháng đã lĩnh lương đủ tháng nhưng sau đó nộp Giấy ra viện điều trị bệnh ngắn ngày để hưởng chế độ ốm đau. Trường hợp này BHXH có giải quyết và người lao động có được hưởng hay không?

Cám ơn

cdbhxh
29-06-2016, 08:51
Căn cứ theo Luật BHXH thì: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Vậy nếu trong tháng người lao động đã lĩnh lương đầy đủ thì người lao động và đơn vị SDLĐ không nộp Giấy ra viện để thanh toán chế độ ốm đau với cơ quan BHXH.