PDA

View Full Version : Thời hạn của Giấy nghỉ việc hưởng BHXHFINANCE
27-06-2016, 15:49
Chào admin,
Admin giải đáp dùm em nghiệp vụ này:
- Giấy nghỉ việc hưởng BHXH nhận từ nhân viên khi đi khám bệnh có thời hạn trong vòng bao lâu? em có thể cuối tháng tập hợp lại để lên mẫu C70a-HD không, vì trong tháng các bạn đi khám bệnh lắt nhắc, rồi tái khám, em muốn tập hợp lại làm 1 lần để giảm thiểu số lượng hồ sơ Và Mẫu C65-HD2 phải nộp kèm hồ sơ C70a-HD để gửi về cơ quan bảo hiểm hay lưu giữ tại doanh nghiệp để sau này đối chiếu?

cdbhxh
27-06-2016, 19:32
1. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không có quy định thời hạn sử dụng.

2. Theo quy định của Luật BHXH là khi người lao động nộp chứng từ cho đơn vị thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngỳ nhận chứng từ của người lào động thì đơn vị phải lập thủ tục chuyển cơ quan BHXH để giải quyết trợ cấp cho người lao động. Do đó việc tập hợp chứng từ để đề nghị vào cuối tháng là thuận lợi cho đơn vị nhưng không đúng quy định của pháp luật.

3. Chứng từ ốm đau, thai sản sau khi giải quyết xong sẽ được cơ quan BHXH lưu để phục vụ cho công tác thanh tra kiểm toán sau này và cũng là thực hiện theo quy định./.