PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động tham gia BHXHvanphan
29-08-2017, 16:05
Xin chào BHXH,
Nhờ anh, chị tư vấn trường hợp sau:
Lao động mới tham gia BHXH vào tháng 6 , đến tháng 07 người lao động này nhập viện và nằm viện khoảng 15 ngày. Vậy ngoài quyền lợi được hưởng chế độ thẻ BHYT, người lao động này có được hưởng chế dộ BHXH trong thời gian nằm viện không?

Trân trọng!

phuongtt
13-09-2017, 16:20
Người lao động được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau cho những ngày nằm viện. Bạn có thể tham khảo chứng từ được quy định trong Phiếu giao nhận hồ sơ 601 tại trang web của BHXH Thành phố tại mục thủ tục hồ sơ một cửa/Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH/Phiếu giao nhận hồ sơ 601.