PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hưởng chế độ ốm đau - thai sảnvanphan
30-08-2017, 08:42
Nhờ BQT giải đáp:
Hiện tại đơn vị tôi đã đóng tiền BHXH tháng 7/2017, tháng 08/2017 có phát sinh các trường hợp ốm đau và thai sản, đơn vị tôi chưa đóng tiền tháng 08/2017. Vậy đơn vị tôi có làm được hồ sơ 601- Giải quyết chế độ ốm đau - thai sản trong tháng 08/2017 cho người lao động được không?
Trân trọng!

phuongtt
13-09-2017, 16:31
Đơn vị bạn vẫn nộp hồ sơ 601 để giải quyết chế độ ốm đau - thai sản phát sinh trong tháng 08/2017 cho người lao động.