PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Thay đổi thông tin trên CMND có thông báo với Bảo HiểmTrinhYenLinh
05-09-2017, 11:58
Gửi BHXH Quận 3
Tôi xin có câu hỏi sau: (Trường hợp NLĐ đang tham gia BH tại cty)
1. Khi thay đổi trên CMND như : số CMND, ngày cấp, địa chỉ thường trú.
2. Thay đổi CMND thành thẻ căn cước.
Thì có nộp thông báo với BH không. Và làm thủ tục gì ?
Xin chân thành cảm ơn

quan3
05-09-2017, 13:44
Hiện nay. đối với trường hợp NLĐ thay đổi CMND hoặc đổi thẻ căn cước thì không cần thực hiện điều chỉnh trên sổ BHXH mà chỉ cần điều chỉnh dữ liệu tại cơ quan BHXH nơi công ty đang đóng BHXH. Bạn cần lập thủ tục theo PGNHS số 302 nộp qua đường Bưu điện cho cơ quan BHXH (nội dung tại phần 3 và 4 mục II ghi chú "Chỉ điều chỉnh dữ liệu").
Lưu ý: đối với trường hợp sai số CMND vẫn phải nộp sổ kèm theo để được cấp lại sổ in thông tin đúng.
Tham khảo biểu mẫu tại đây: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/