PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] ốm đau với người lao động đi làm tại nước ngoàingo thi kim van
12-09-2017, 11:15
Chào anh, chị!
1. cơ quan em có trường hợp đi lao động tại nước ngoài một tháng nếu trong tháng đó người lao động bị ốm đau thì có được giải quyết chế độ ốm đau hay không vì vẫn tham gia bảo hiểm xã hội và thủ tục như thế nào? 2. đối với trường hợp nghỉ hưu thì phải báo giảm với bảo hiểm xã hội vào thời gian nào vì phải đã lập thủ tục trước 03 tháng vì theo quyết định 595/QĐ-BHXH thì việc báo giảm chỉ thực hiện từ ngày đầu tháng đến ngày cuối cùng trong tháng?
em cảm ơn!

phuongtt
03-10-2017, 09:56
1. Trường hợp người lao động được cử đi công tác tại nước ngoài một tháng mà bị ốm đau <14 ngày làm việc thì tháng đó vẫn phải đóng BHXH và được hưởng chế độ ốm đau, chứng từ để thanh toán chế độ ốm đau là Bản dịch tiếng Việt được chứng thực của Giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

2. Báo giảm đóng BHXH bắt đầu từ đầu tháng mà người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu.