PDA

View Full Version : Tra cứu thông tin BHXLmtv153
28-06-2016, 13:21
Chào BHXH ,
Tôi làm cty cũ đã được đóng Bhxh ,nay khi đổi cty mới tôi muốn kiểm tra xem đã được đóng bhxh tiếp tục k ,nhờ BHXH kiểm tra giúp :
tên : Bùi Minh Tùng
sinh : 15/3/1988
cmnd : 024006142
Số sổ bhxh : 7913029490
Xin cám ơn.

thinc
29-06-2016, 11:04
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

Theo dữ liệu cơ quan bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, số sổ 7913029490 chỉ có qúa trình tham gia bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2013 đến tháng 01/2015 tại Cty TNHH Trúc Nghinh Phong.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết.