PDA

View Full Version : Chế độ nghỉ làm con ốmngocphuong
28-06-2016, 13:29
BHXH vui lòng cho tôi hỏi con tôi bênh phải nhập viện 16/06/2016 - 20/06/2016 tại bệnh viện Quận 12 sau chuyển viện qua NHi đồng 2 đến 24/06/2016 mới cho xuất viện. Tôi có đem giấy xuất viện nộp cho cty thì được giải thích là tôi không được hưởng chế BHXH con đau ốm do tôi còn phép năm (10 ngày). Tôi chỉ có thể dùng :
1 là phép năm nghỉ để chăm con
2 là bị trừ lương rồi mới hưởng BHXH
Theo tôi được biết phép năm là quyền lợi của tôi được hưởng từ cty. Còn 15 ngày nghỉ con ốm đau đối với trường hợp con 3t đến 5t. Vậy trường hợp của tôi cty giải thích như vậy có đúng không? Theo quy định mới nào?
NẾu tôi được giải quyết BHXH tôi cần nộp những giấy tờ gì cho BHXH? Và thời hạn tờ xuất viện có giá trị trong bao lâu?
Tôi chân thành cảm ơn

cdbhxh
29-06-2016, 09:22
Bạn có thể tham khảo Luật Lao động và Luật BHXH để có cơ sở trao đổi với đơn vị của bạn:
1. Ngày nghỉ phép hàng năm được quy định trong Luật Lao động, bạn có thể tham khảo Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 tại Điều 111: Nghỉ hằng năm.
2. Và căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về quyền của người lao động "Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này". trong đó ngàynghỉ chăm con ốm được quy định tại Điều 27 Luật BHXH.
Chứng từ gồm: Giấy xuất việc của con (nếu điều trị nội trú), giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD (nếu điều trị ngoại trú) nộp cho đơn vị và đơn vị có trách nhiệm tập hợp các chứng từ kèm Danh sách C70a-HD để giải quyết chế độ con ốm với cơ quan BHXH.