PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Hủy quá trình tham gia bảo hiểmVietlink
22-09-2017, 09:21
Kính gửi BHXH quận 1

Tên đơn vị: Công ty TNHH Quảng cáo Viet Link
Mã đơn vị: TA9904A

Đơn vị của em có 1 bạn có 2 quyển số BHXH, cả 2 đều bị mất. Trong đó có 1 quyển chỉ tham gia khoảng 8 tháng và NLD này muốn hủy quá trình tham gia BHXH trên sổ này luôn. Vậy cho em hỏi thủ tục để có thể hủy sổ này.

Cám ơn BHXH

quan1
22-09-2017, 11:01
Kính gửi BHXH quận 1

Tên đơn vị: Công ty TNHH Quảng cáo Viet Link
Mã đơn vị: TA9904A

Đơn vị của em có 1 bạn có 2 quyển số BHXH, cả 2 đều bị mất. Trong đó có 1 quyển chỉ tham gia khoảng 8 tháng và NLD này muốn hủy quá trình tham gia BHXH trên sổ này luôn. Vậy cho em hỏi thủ tục để có thể hủy sổ này.

Cám ơn BHXH

BHXH Quận 1 kính chào anh/chị
Trường hợp này anh/chị nộp hồ sơ gộp sổ theo quy trình phiếu giao nhận hồ sơ 304, trong đó có đơn không thừa nhận quá trình của số sổ muốn hủy
Trân trọng ./.