PDA

View Full Version : Trích dẫn luật liên quan đến cđ ốm đauAP SAIGON PETRO
29-06-2016, 09:15
nguyenlinh2408@yahoo.com

Công ty tôi gặp nhiều trường hợp NLĐ tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi khám chữa bệnh và xin giấy C65 nghỉ nhiều ngày (thực tế vẫn đi làm điều đặn tại công ty), sau đó đề nghị công ty làm hồ sơ giải quyết chế độ. Đương nhiên công ty không đồng ý, nay xin CQ BHXH nêu rõ giúp tôi một số điều khoản nào trong luật ghi rõ nội dung "có đi làm hưởng lương thì không được giải quyết chế độ ốm đau" để công ty chúng tôi thông báo đến NLĐ được rõ.

Xin cảm ơn.

cdbhxh
29-06-2016, 09:32
Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 thì:Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Vậy nếu trong tháng người lao động đã lĩnh lương đầy đủ thì người lao động và đơn vị SDLĐ không nộp chứng từ để thanh toán chế độ ốm đau, thai sản.... với cơ quan BHXH (do ngày công để tính hưởng lương tại đơn vị của người lao động không bị mất hoặc bị giảm vì người lao động không phải nghỉ việc để điều trị bệnh; do đó người lao động không được vừa hưởng lương và vừa nộp chứng từ để thanh toán chế độ ốm đau, thai sản... với cơ quan BHXH).