PDA

View Full Version : Giải quyết chế độ khi nghỉ 1/2 ngàyAP SAIGON PETRO
29-06-2016, 16:34
nguyenlinh2408@yahoo.com

NLĐ xin nghỉ 1/2 ngày (hoặc 2 giờ) đi khám bệnh và xin giấy C65 nghỉ 1 ngày. Trường hợp này giải quyết như thế nào? Thực tế NLĐ có bị mất 1/2 ngày công (hoặc bị trừ lương 2 giờ do đi trễ...).

Xin cảm ơn.

cdbhxh
30-06-2016, 22:10
Trợ cấp ốm đau tính theo ngày làm việc, không tính 1/2 ngày hoặc tính theo giờ. Nếu người lao động đi khám bệnh và được bác sĩ chỉ định nghỉ ốm và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD nghỉ ốm 01 ngày, thì đơn vị đề nghị thanh toán trợ cấp ốm 01 ngày cho người lao động với cơ quan BHXH.