PDA

View Full Version : Thời gian nhận chế độ nghỉ hưởng BHXH do nằm viện, dưỡng sức sau phẩu thuật?trungmt2
30-06-2016, 11:18
Xin chào!

BHXH TPHCM vui lòng hổ trợ giúp:
_ Tôi số sổ BH: 7008010393, Năm Sinh 1979, CMND: 290621087.
_ Trong tháng 3/2016 tôi có nhập viện (3 ngày từ 24-27/3/2016) để mổ trĩ, sau khi xuất viện có giấy nghỉ dưỡng bệnh theo chế độ BHXH 7 ngày (từ 28/3-3/4/2016) + sau tái khám 5 ngày (từ 5/4-9/4/2016).
_ Công ty đã hoàn tất thủ tục và gửi hồ sơ sang BHXH TPHCM.
Vậy vui lòng cho hỏi như sau?
1. Theo chế độ: Tôi được hưởng bao nhiêu ngày (từ khi nằm viện đến hết thời gian nghỉ dưỡng bệnh) ? Cách tính / Công thức tính thế nào? Chi tiết số tôi được hưởng BHXH?
2. Hồ sơ của tôi đã được BHXH duyệt thông qua hay chưa? Duyệt xong ngày nào? Sau khi BHXH duyệt hồ sơ hoàn tất thì thời gian bao lâu tôi nhận được trợ cấp?
3. Tôi nhận trợ cấp thông qua công ty chủ quản hay trực tiếp từ BHXH? Nếu nhận thông qua công ty chủ quản thì cho hỏi BHXH TPHCM đã chi trả đến công ty chủ quản tôi chưa? Nếu BHXH đã chi trả thì có thông báo nào cho công ty chủ quản hay người được BH hay k?
4. Tại sao BHXH không chi trả chế độ trực tiếp cho người được BH để không làm phiền công ty chủ quản?
5. Trách nhiệm của công ty chủ quản phải thực hiện khi thực hiện thủ tục hưởng HBXH cho nhân viên và sau khi nhận trợ cấp từ BHXH theo qui định là như thế nào?
6. Người được BH có trách nhiệm như thế nào trong quá trình,thủ tục... để được giải quyết hưởng BHXH theo qui định?

Xin chân thành cám ơn và chờ ban quản trị giải đáp!

cdbhxh
04-07-2016, 10:34
- Trường hợp của bạn có số sổ 7008010393, tên Mai Thành Trung, đã được cơ quan BHXH nhận hồ sơ ngày 31/5/2016, xét duyệt thanh toán chế độ nghỉ do ốm đau từ ngày 24/3/2016 - 2/4/2016 tổng cộng 9 ngày với số tiền 5.564.000 đồng (công thức tính trợ cấp ốm 9 ngày = (19.783.109 đồng x 9 ngày x 75%)/24 ngày = 5.563.999 đồng làm tròn = 5.564.000 đồng) và từ ngày 5/4/2016 - 9/4/2016 tổng cộng 5 ngày với số tiền 3.091.000 đồng (công thức tính trợ cấp ốm 5 ngày = (19.783.109 đồng x 5 ngày x 75%)/24 ngày = 3.091.111 đồng làm tròn = 3.091.000 đồng). (Trừ ngày Chủ nhật 27/3 và 3/4/2016)
- BHXH TP.HCM đã chuyển tiền cho VPĐD thường trú tại TP.HCM Habufa Meubelen B.V ngày 14/6/2016. Đề nghị đơn vị kiểm tra tài khoản của VPĐD.
- VPĐD thường trú tại TP.HCM Habufa Meubelen B.V có trách nhiệm chi trả ngay cho bạn ngay khi nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển đến.
- Để được chi trả trực tiếp các chế độ BHXH khi có phát sinh vào tài khoản của từng người lao động thì VPĐD của bạn phải cung cấp số tài khoản ATM của tất cả các nhân viên cho Phòng Quản lý Thu BHXH TP.HCM để được cập nhật vào hệ thống, sau khi cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin về tài khoản ATM thì cơ quan BHXH mới có thể chi trả trực tiếp các chế độ BHXH khi có phát sinh vào tài khoản của từng người lao động. Căn cứ dữ liệu tại cơ quan BHXH TP.HCM, VPĐD của bạn chưa cung cấp thông tin để cập nhật bất cứ số tài khoản ATM của nhân viên VPĐD vào hệ thống quản lý của cơ quan BHXH vì vậy cơ quan BHXH không thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của bạn.
- Trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động cũng như cơ quan BHXH khi thực hiện các trình tự, thủ tục giải quyết chế độ BHXH được quy định rõ tại Điều 100,101,102,103....của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 bạn có thể tham khảo thêm.