PDA

View Full Version : Thủ tục chốt sổ mới nhất hiện nayAnh Dao
10-10-2017, 11:01
Kính gởi BHXH quận 3

Vui lòng cho tôi hỏi thủ tục chốt sổ mới nhất hiện nay khi người lao động nghỉ việc, mà đơn vị đã nộp hồ sơ báo giảm điện tử rồi.
Có cần phải nộp sổ BHXH nữa hay không?
Xin cảm ơn!
Trân trọng.

quan3
10-10-2017, 13:11
Kể từ ngày 10/10/2017, trường hợp sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, in tờ rời đến năm 2016 hoặc sổ BHXH đã được bảo lưu đơn vị trước đó nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau; Đơn vị đã hoàn tất thủ tục báo giảm thì đơn vị lập thủ tục chốt sổ cho người lao động theo PGNHS 620 nộp qua đường Bưu điện (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày +02 ngày cho mỗi lượt nhận và trả qua Bưu điện).
Tham khảo biểu mẫu tại đây: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/

Anh Dao
11-10-2017, 14:08
Cảm ơn BHXH quận 3.
Trân trọng.