PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Xin quá trình đóng BHXHmaocheng
11-10-2017, 09:55
Cho tôi xin quá trình đóng BHXH của sổ BH: 0205089610, tên Tô Quốc Huy sinh năm 1976 (vì tôi tra cứu trên mạng thì mất hết quá trình đóng)
Vui lòng gửi vào mail tohuy168@gmail.com
Xin cám ơn

quan6
25-10-2017, 15:07
BHXH Quận 6 đã gửi quá trình đóng BHXH vào mail tohuy168@gmail.com cho anh Tô Quốc Huy.