PDA

View Full Version : cấp sổ bhxh cho người mới tham gia bhxh lần đầulê thị thùy dung
29-06-2016, 16:04
người lao động mới tham gia bảo hiểm từ tháng 4 năm 2016 thì công ty phải làm thủ tục gì để được cấp sổ
thân chào!

thinc
04-07-2016, 21:51
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

Theo quy định tại Công văn số 3663/BHXH-THU, mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 số sổ BHXH duy nhất. Trường hợp NLĐ mới đến làm việc tại doanh nghiệp trước đây đã được cấp sổ thì phải kê khai số sổ BHXH cũ trong hồ sơ báo tăng lao động (mẫu D02-TS và mẫu TK1-TS).

Trường hợp chưa có sổ thì khi đơn vị lập thủ tục báo tăng lao động theo phiếu giao nhận hồ sơ số 103 giao dịch điện tử, cơ quan BHXH sẽ cấp số sổ mới và in tờ bìa sổ gửi về đơn vị qua bưu điện.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.