PDA

View Full Version : Cách tính ngày nghĩ ốm trên C65Dung Nguyễn
04-07-2016, 16:14
Công ty e có 1 trường hợp như sau: người lao động bị tai nạn gãy xương quay hàm nhập viện từ ngày 23/4 đến này 4/5 thì ra viện. bệnh viện cấp giấy nghĩ hưởng BHXH 07 ngày từ ngày 05/05/2016 đến 11/05/2016 nhưng ngày cấp ghi ngày 4/5/2016. cấp tiếp 1 giấy nghĩ hưởng BHXH từ ngày 12/05/2016 đền ngày 18/05/2016, ngày cấp là ngày 12/05/2016.
Như vậy cho e hỏi là căn cứ vào ngày cấp giấy chứng nhận nghĩ hưởng BHXH là của bệnh viện cấp thòi gian hưởng điều trị ngoại trú thì bệnh viện cấp c65 ghi ngày 4/5/2016 thay vì ghi ngày 5/5/2016 như vậy có được duyệt hay không? và nếu BHXH không duyệt thì là do BV cấp không đúng quy định?, còn nếu BHXH duyệt thì liệu có phải BHXH duyệt sai hay không?

E xin chân thành cảm ơn

cdbhxh
07-07-2016, 09:38
Trường hợp trên nếu nằm viện từ 23/4 đến 4/5 ra viện, ngày cấp giấy C65-HD cho nghỉ từ 5/5-11/5 là ngày 4/5 là hợp lệ. Chứng từ trên sẽ được cơ quan BHXH xét duyệt thanh toán theo quy định.