PDA

View Full Version : Xin cấp lại sổ BHXHthanhnguyenlx88
05-07-2016, 10:27
Xin chào BHXH Quận Bình Thạnh - TP.HCM!
Tôi tên: Lê Thanh Nguyên
Ngày sinh: 04/12/1988
CMND: 351803255
Ngày cấp 29/10/2003 cấp tại An Giang
Email: thanhnguyenlx88@gmail.com
Từ 9/2009 đến 9/2010 tôi làm việc tại Công ty Mặt Trời địa chỉ: 193 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Trong quá trình làm việc tôi có tham gia BHXH, nhưng do thực hiện Nghĩa vụ quân sự ở địa phương nên chưa liên hệ với Công Ty Mặt Trời để lấy sổ. Hiện nay Công ty Mặt Trời không còn làm việc nên không thể liên hệ để lấy sổ BHXH. Tôi đang Công tác ở Công ty mới yêu cầu cung cấp sổ BHXH tôi đã tham gia, nay tôi xin cấp lại sổ BHXH để tiếp tục tham gia BHXH thì cần những thủ tục như thế nào?
Mong sớm nhận được phản hồi từ BHXH Quận Bình Thạnh - TP.HCM!
Chân thành Cảm ơn

binhthanh
25-07-2016, 08:10
Xin chào BHXH Quận Bình Thạnh - TP.HCM!
Tôi tên: Lê Thanh Nguyên
Ngày sinh: 04/12/1988
CMND: 351803255
Ngày cấp 29/10/2003 cấp tại An Giang
Email: thanhnguyenlx88@gmail.com
Từ 9/2009 đến 9/2010 tôi làm việc tại Công ty Mặt Trời địa chỉ: 193 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Trong quá trình làm việc tôi có tham gia BHXH, nhưng do thực hiện Nghĩa vụ quân sự ở địa phương nên chưa liên hệ với Công Ty Mặt Trời để lấy sổ. Hiện nay Công ty Mặt Trời không còn làm việc nên không thể liên hệ để lấy sổ BHXH. Tôi đang Công tác ở Công ty mới yêu cầu cung cấp sổ BHXH tôi đã tham gia, nay tôi xin cấp lại sổ BHXH để tiếp tục tham gia BHXH thì cần những thủ tục như thế nào?
Mong sớm nhận được phản hồi từ BHXH Quận Bình Thạnh - TP.HCM!
Chân thành Cảm ơn
Công ty CP Mặt Trời vẫn còn đang hoạt động và chưa thông báo với Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh về việc ngưng hoạt động hoặc giải thể, phá sản trên cơ sở đó đề nghị bạn liên hệ với Công ty để nhận sổ.
Trường hợp công ty không trả bạn gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để được giải quyết.