PDA

View Full Version : Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm từ 1.1.2018dungbaoloi
04-11-2017, 10:54
Chào Bảo hiểm xã hội,

Công ty tôi có một số thắc mắc về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ 1.1.2018 bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản bổ sung.

Vậy Bảo Hiểm xã hội cho tôi hỏi là tiền lương tăng ca (lương làm thêm giờ) cỏ phải đóng bảo hiểm từ 1.1.2018 không?
Nếu có thì công ty tôi sẽ phải khai báo và thời gian nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội như thế nào? (Hiện tại tiền bảo hiểm tháng nào công ty chúng tôi sẽ chuyển khoản trong tháng đó).

Xin Bảo hiểm xã hội giải đáp một số thắc mắc của công ty chúng tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn

cuchi
30-11-2017, 11:23
Chào bạn.
Theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59 quy định từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương quy định tại Khỏa 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.
Tiền tăng ca, làm thêm giờ là nằm trong điểm b khoản 3 điều 4 Thông tư 47, nên không đóng BHXH.