PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Tính số ngày để được hưởng tc ốm đauvanphan
13-11-2017, 15:37
Xin chào BQT,
Tôi có thắc mắc sau xin được giải đáp:
Trong tháng 05/2017 tai đơn vị tôi 1 NLĐ phải nhập viện thời gian từ 31/05/2017-07-06/2017 (7 ngày)
và trên giấy ra viện Bệnh viện cho nghỉ từ ngày 08/06/2017 - 12/08/2017 (65 ngày). Trong thời gian BV cho nghỉ tôi đã làm thủ tục nghỉ ốm không lương cho NLĐ. Vậy trong HS 201 Giải quyết chế độ TS-OD , thi tôi phải ghi Số ngày được hưởng trợ cấp là bao nhiêu ngày để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trân Trọng

phuongtt
23-11-2017, 15:45
Nếu người lao động nghỉ ốm theo chỉ định của bác sỹ mà có tên bệnh theo Danh mục ốm bệnh dài ngày của Thông tư 46/2016/TT-BYT thì đề nghị giải quyết chế độ ốm bệnh dài ngày và tổng số ngày thanh toán chế độ ốm dài ngày là toàn bộ thời gian nghỉ ốm (kể ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, tết), tối đa 180 ngày sau đó nếu tiếp tục nghỉ thì hưởng mức thấp hơn tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Nếu người lao động nghỉ ốm theo chỉ định của bác sỹ mà có tên bệnh không theo Danh mục ốm bệnh dài ngày của Thông tư 46/2016/TT-BYT thì đề nghị giải quyết chế độ ốm bệnh thông thường ngắn ngày và tổng số ngày thanh toán chế độ ốm ngắn ngày (trừ ngày nghỉ hàng tuần) theo quy định căn cứ thời gian tham gia BHXH (30 ngày/năm nếu đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày/năm nếu đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm....).

Vậy, căn cứ quy định trên đơn vị bạn đề nghị ngày nghỉ hưởng chế độ theo quy định.