PDA

View Full Version : Cty mới thành lập, khi nào đăng ký BHXH ?ROAACC
02-06-2016, 10:58
Cty mới được cấp phép thành lập, chưa có lao động và hoạt động kinh doanh. Hiện chỉ có Giám đốc lo thủ tục ban đầu các nơi (Sở KHĐT, thuế). Xin hỏi thời hạn để đăng ký BHXH ban đầu cho Cty? và trước khi đăng ký hồ sơ BHXH ban đầu cần chuẩn bị và thực hiện những gì? Xin cảm ơn.

thinc
06-06-2016, 21:25
<tbody>
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.
Đối với Công ty mới thành lập, thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, cấp mã đơn vị mới giao dịch bảo hiểm xã hội thực hiện theo phiếu giao nhận số 101/.../THU - Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc. Hồ sơ yêu cầu:
- Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK3)
- Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)
- Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu D02-TS, 01 bản)
- Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếđối với người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

Bạn lấy mẫu tại trang web http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/1/thu-tuc-ho-so-thu-bhxh-bhyt-bhtn/

Lưu ý:
- Đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm một tháng tham gia của toàn bộ người lao động trong danh sách) trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận hồ sơ để được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
- Trường hợp người lao động được cấp Giấy xác nhận đã thu hồi sổ bảo hiểm xã hội (mẫu C15a-TS) do đã hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 01 lần, thì lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 317 để được cấp tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội.
Thời hạn giải quyết loại hồ sơ trong 10 ngày làm việc.

Hiện tại, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện nhận hồ sơ điện tử theo phiếu giao nhận 101 để cấp mã đơn vị mới được. Bạn có thể gửi hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ số 101 bằng bưu điện cho cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi trụ sở công ty làm việc.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.

</tbody>