PDA

View Full Version : khám kế hoạch có được hưởng ốm đau?kieudiemduong
18-11-2017, 22:32
khám kế hoạch có được hưởng ốm đau?

phuongtt
23-11-2017, 16:17
Nếu người lao động có chứng từ là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có chỉ định của bác sỹ tại các cơ sở khám chữa bệnh cho nghỉ theo quy định thì được giải quyết chế độ ốm đau hoặc kế hoạch hóa.