PDA

View Full Version : Khi nào mới nhận được tiền thất nghiệp tháng thứ 2?votuannam
02-06-2016, 11:53
Em tên: Võ Tuấn Nam - SN: 16/10/1993 , CMND: 215244806. Ngày 25/4/2016, em có đăng ký thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng lần đầu tại BHXH quận Bình Thạnh. Ngày 28/4/2016, em nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ nhất. Sau đó, theo lịch hẹn ngày 18/5/2016, em lên đăng ký thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng lần thứ 2. Nhưng đến nay là 2/6/2016 (đã 15 ngày), em vẫn chưa nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 2. Vậy tiền của em đã bị trễ hay có vấn đề gì mà đến nay em vẫn chưa nhận được tiền thất nghiệp tháng thứ 2?

binhthanh
20-06-2016, 10:56
Em tên: Võ Tuấn Nam - SN: 16/10/1993 , CMND: 215244806. Ngày 25/4/2016, em có đăng ký thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng lần đầu tại BHXH quận Bình Thạnh. Ngày 28/4/2016, em nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ nhất. Sau đó, theo lịch hẹn ngày 18/5/2016, em lên đăng ký thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng lần thứ 2. Nhưng đến nay là 2/6/2016 (đã 15 ngày), em vẫn chưa nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 2. Vậy tiền của em đã bị trễ hay có vấn đề gì mà đến nay em vẫn chưa nhận được tiền thất nghiệp tháng thứ 2?
Trường hợp của bạn, BHXH Tp. HCM đã chi đủ 2 tháng gồm: tháng thứ nhất sau khi nhận quyết định và tháng thứ 2 sai khi thông báo việc làm lần 1