PDA

View Full Version : Thắc mắc kết quả báo giảm bhxhTHAO LE
27-10-2017, 10:53
Kính gởi BHXH quận Ba,


Đơn vị TC5609C đã báo giảm cho nhân viên ngày 24/10/ 2017 ,Số hồ sơ 07321/2017/07911
Trong hôm nay chúng tôi đã liên lạc với BHXH quận 3 nhưng không được.


Rất mong BHXH quận 3 kiểm tra giúp đơn vị về hồ sơ này đã báo giảm thành công chưa?


Xin cảm ơn!