PDA

View Full Version : Cách tính số tiền bhxh khi ốm đautanhoanghuy
11-07-2016, 09:13
Cty mình có trường hợp nhân viên bị bệnh dài hạn (bị tai biến liệt nửa người). Nên cty mình đã làm hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho chú đó, nhưng theo thông tư mới của BHXH thì cách tính số tiền là chia cho 24 ngày. nhưng mình tính không ra được số tiền bên BHXH duyệt. Mong Ad tính cụ thể giúp mình. Thanks Ad!
tiền đóng bhxh trước khi nghỉ bệnh: 3.317.000
Ngày nghỉ trên C65 (có 2 tờ): Từ ngày 22/3/2016 - 20/5/2016
từ ngày 23/5/2016 - 29/5/2016

cdbhxh
14-07-2016, 14:27
Đề nghị bạn cung cấp số sổ BHXH của người lao động để có cơ sở trả lời cụ thể hơn.