PDA

View Full Version : Sổ bhxhROAACC
02-06-2016, 13:16
Tôi tham gia BHXH từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2014, nhưng cty này nợ BHXH, nên sổ BHXH của tôi chưa được chốt. Sổ BHXH chưa được chốt nhưng tôi đã lấy về.
Hiện tại tôi đang làm việc và tham gia BHXH tại cty khác ở Bình Tân từ tháng 10/2014 đến nay. Tôi xin được hỏi: nếu sau này tôi nghỉ việc tại Cty ở Bình Tân thì tôi có được chốt sổ không? Có bị mất quá trình tham gia ( BHXH, BHTN) ở Cty cũ không?

thinc
06-06-2016, 21:41
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến trả lời câu hỏi của bạn như sau :

Căn cứ quy định tại Khoản 10, Mục II Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về việc ghi và xác nhận sổ trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp như sau:
Nếu đơn vị thật sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi người lao động nghỉ việc, đơn vị phải đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ bảo hiểm y tế (4,5%) và nợ quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc, trên cơ sở đó cơ quan bảo hiểm xã hội chốt sổ cho người lao động đến thời điểm thôi việc.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội; Khoản 5 điều 21 Luật này quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
Điều 43 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”.

Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm phải đóng trước một số tiền theo quy định trên để chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kịp thời.
Nếu công ty vẫn không chốt sổ, trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn hoặc không đóng đúng, đóng đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có thể liên hệ với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết và thực hiện.