PDA

View Full Version : Hỏi về việc thực hiện chế độ ốm đau cho người lao độngngocyen
29-11-2017, 17:17
Kính gửi cơ quan BHXH, tôi có thắc mắc về việc thực hiện chế độ ốm đau cho người lao động tại đơn vị tôi như sau:
1. Một trường hợp bên đơn vị tôi bị mòn khớp háng, bác sĩ chỉ định mổ thay khớp háng, vậy có phải bệnh dài ngày không ạ?
2. Với trường hợp mổ thay khớp háng này, người lao động dự kiến xin nghỉ tại đơn vị hơn 5 tháng:
- Vậy đối với những ngày bệnh viện cho người này nghỉ theo mẫu C65 thì đơn vị tôi sẽ báo BHXH anh này nghỉ theo chế độ ốm dài ngày có đúng không?
- Đối với những ngày nghỉ còn lại, không có giấy nghỉ việc hưởng BHXH thì đơn vị tôi sẽ báo BHXH là anh này nghỉ không hưởng lương có đúng không?
3. Anh này dự kiến xin nghỉ từ ngày 15/12/2017. Đơn vị tôi làm từ thứ hai đến thứ sáu và nghỉ thứ 7, CN nên tổng số ngày làm việc trong tháng 12/2017 là 21 ngày:
- Vậy tổng số ngày anh này có đi làm việc là 10 ngày, số ngày không đi làm là 11 ngày
- Vậy có trích đóng BHXH tháng 12/2017 cho anh này không ạ?

Rất mong nhận được phản hồi của anh/chị.

Trân trọng.

Ngọc Yến

phuongtt
13-12-2017, 08:38
1. Để xác định ốm bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày và được nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày, đề nghị bạn tham khảo Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 và trên chứng từ phải thể hiện rõ tên bệnh và mã bệnh được quy định theo danh mục bệnh dài ngày.
2. Chứng từ để thanh toán chế độ ốm bệnh dài ngày là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, trường hợp không có chứng từ thanh toán chế độ ốm thì NLĐ nghỉ không lương.
3. Nếu số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm bệnh dài ngày từ 14 ngày làm việc trở lên thì không phải đóng BHXH.