PDA

View Full Version : Xin kết quả đóng BHXH C12 ( đon vị TC1747C)phuongtram16587
05-12-2017, 13:25
Dear Anh/Chị
Anh/Chị vui lòng cho tôi xin kết quả đóng BHXH C12 của đơn vị từ tháng 7/2017 đến nay, gửi về địa chỉ email: tramnnp@vise.com.vn
Tất cả thông báo, liên hệ,..giữa BHXH và đơn vị vui lòng gửi vào địa chỉ mail trên luôn ạ. Xin cảm ơn
Trân trọng

quan3
05-12-2017, 16:26
BHXH Quận sẽ cung cấp C12 vào địa chỉ mail của bạn.