PDA

View Full Version : Nộp mẫu C65 của BV khác nơi Đký KCB ban đầu có được hưởng chế độ ốm đau k?loanthao
14-07-2016, 16:29
BHXH cho em hỏi trường hợp NLĐ Cty em đăng ký KCB ban đầu tại BV Trưng Vương nhưng khi đi khám bệnh tại BV Triều An, vậy khi làm thủ tục chế độ ốm đau thì Mẫu C65 của BV Triều An có hợp lệ k?
Tại vì em chưa hiểu rõ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là Giấy ra viện or Mẫu C65 mà đúng nơi đăng ký KCB ban đầu mới được hưởng BHXH hay ở BV nào cũng được.
Em xin cảm ơn!

cdbhxh
15-07-2016, 13:11
Bạn có dùng C65-HD hoặc Giấy ra viện của các cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp khi đi khám bệnh để thanh toán chế độ ốm đau không cần phải đúng tuyến nơi đăng ký KCB ban đầu.