PDA

View Full Version : thông tin gộp sổ BHXHtuan.nguyen
06-12-2017, 09:42
Chào BHXH quận 6!
Tôi tên là: Nguyễn Đình Tuấn - CMNN:201522854 ngày cấp 20-10-2011 tại TP.Đà Nẵng
sinh ngày : 3-5-1985.
Theo thông tin từ BHXH quận 1:
Tôi có 2 số BHXH:
- 7911008733 tên đơn vị tham gia BHXH sau cùng: công ty CP KT công nghiệp.
- 7913145151 : hiện công ty TNHH điện tử SHARP (Việt Nam) đang đóng.

BHXH quận 6 xin cho Tôi hỏi thời gian đóng BHXH ở sổ cũ 7911008733 đã được BHXH quận 6 gọp vào sổ hiện tại :7913145151 hay chưa và tổng thời gian tham gia BHXH sau gọp (hiện tại) của Tôi là bao nhiêu?

thông tin xin gởi về địa chỉ email: tuan.nguyen585@gmail.com

trong lúc chờ phản hồi từ BHXH quận 6, Tôi xin chân thành cảm cơn!

quan6
23-12-2017, 14:13
BHXH Quận 6 trả lời Anh Nguyễn Đình Tuấn như sau:
BHXH Quận 6 đã thực hiện gộp sổ 7911008733 về sổ 7913145151 và thực hiện in tờ rời vào ngày 22/9/2017 với quá trình là 2 năm 11 tháng.

tuan.nguyen
25-12-2017, 09:19
xin cam ơn bảo hiểm xả hội quận 6!