PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] chế độ ốm đaungo thi kim van
12-12-2017, 11:02
Chào anh, chị BQT!
Năm 2017, Bên em có trường hợp Người lao động tham gia bhxh dưới 15 năm nên đã được hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày là 30 ngày, Sau đó là Người lao động nghỉ không lương.
Vậy đến năm 2018, Người lao động vẫn còn nghỉ thì có được hưởng chế độ ốm đau của năm 2018 không? và cách tính vẫn là 75% mức tiền lương đóng bhxh của tháng liền kề trước khi nghỉ việc phải không?
Em cảm ơn!

phuongtt
13-12-2017, 09:28
Trường hợp người lao động nghỉ ốm bệnh ngắn ngày thì được giải quyết chế độ ốm tính lũy kế theo từng năm, nếu dưới 15 năm thì được nghỉ hưởng chế độ ốm 30 ngày/1 năm và tỷ lệ hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm.