PDA

View Full Version : Cách tính số tiền bhxh khi ốm đautanhoanghuy
18-07-2016, 10:36
Cty mình có trường hợp nhân viên bị bệnh dài hạn (bị tai biến liệt nửa người). Nên cty mình đã làm hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho chú đó, nhưng theo thông tư mới của BHXH thì cách tính số tiền là chia cho 24 ngày. nhưng mình tính không ra được số tiền bên BHXH duyệt. Mong Ad tính cụ thể giúp mình. Thanks Ad!
tiền đóng bhxh trước khi nghỉ bệnh: 3.317.000
Ngày nghỉ trên C65 (có 2 tờ): Từ ngày 22/3/2016 - 20/5/2016
từ ngày 23/5/2016 - 29/5/2016

Số sổ BHXH của nhân viên cty mình bị bệnh: 7911025467

phuongtt
19-07-2016, 14:04
Trường hợp nhân viên có sổ 7911025467 đã bị ốm bệnh dài ngày từ tháng 11/2015 và năm 2016 vẫn tiếp tục ốm bệnh dài ngày vì vậy vẫn được chi trả theo Luật BHXH cũ, không bị điều chỉnh bởi Luật BHXH mới (trong đó có cách tính trợcấp vẫn chia cho 26)